Declaraţie de avere - 2019

Director CJRAE - Alina-Manuela Robu

Declaraţie de avere - 2018

Director CJRAE - Alina-Manuela Robu

Declaraţie de avere - 2017

Director CJRAE - Alina-Manuela Robu

Declaraţie de interese - 2019

Director CJRAE - Alina-Manuela Robu

Declaraţie de interese - 2018

Director CJRAE - Alina-Manuela Robu

Declaraţie de interese - 2017

Director CJRAE - Alina-Manuela Robu

Codul de Conduită a Consilierilor Şcolari

Codul de Conduită a Consilierilor Şcolari,CJRAE Botoşani, pentru anul şcolar 2017 - 2018

Codul de Etică

Codul de Etică al CJRAE Botoşani pentru anul şcolar 2017 - 2018

Raport Anual Plan de Integritate - 2018-2019

Raport Anual Plan de Integritate - 2017-2018

Raport Privind Gradul de Cunoaştere a Prevederilor Codului de Etică - 2018 - 2019

Semestrul II

Raport Chestionare Evaluare Cunoştinţe Consiliere Etică - 2018 - 2019

Semestrul I

Anticorupţie - 2017 - 2018

Raport privind analiza informaţiilor extrase din chestionarele pentru analiza / identificarea riscurilor de corupţie

Strategia Naţională Anticorupţie

Strategia Naţională Anticorupţie 2016 - 2020, din 28.11.2016

Strategia ANI 2016 - 2020

STRATEGIA PENTRU PREVENIREA ȘI SANCȚIONAREA CONFLICTELOR DE INTERESE, A INCOMPATIBILITĂȚILOR ȘI A AVERILOR NEJUSTIFICATE (2016 - 2020)

Legea 544 din 2001

Accesul la Informaţiile de Interes Public

Legea 52 din 2003

Transparenţa Decizională

Planul de Integritate - 2018 - 2020

Planul de Integritate pentru Implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie (2016 - 2020 ) la Nivelul CJRAE Botoşani, Perioada 2018 - 2020

Planul de Integritate - 2017 - 2018

Planul de Integritate pentru Implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie (2016 - 2020 ) la Nivelul CJRAE Botoşani, An Şcolar 2017 - 2018

Informare procedură semnalare neregularităţi

Informare prelucrare date cu caracter personal