Anticorupţie

Raport privind analiza informaţiilor extrase din chestionarele pentru analiza / identificarea riscurilor de corupţie

Legea 544 din 2011

Accesul la Informaţiile de Interes Public

Legea 52 din 2003

Transparenţa Decizională

Planul de Integritate

Planul de Integritate pentru Implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie (2016 - 2020 ) la Nivelul CJRAE Botoşani, An Şcolar 2017 - 2018

Strategia Naţională Anticorupţie

Strategia Naţională Anticorupţie 2016 - 2020, din 28.11.2016

Strategia ANI 2016 - 2020

STRATEGIA PENTRU PREVENIREA ȘI SANCȚIONAREA CONFLICTELOR DE INTERESE, A INCOMPATIBILITĂȚILOR ȘI A AVERILOR NEJUSTIFICATE (2016 - 2020)