Personal didactic
56
Personal didactic auxiliar
4.5
Personal nedidactic
0.5
Profesor consilier școlar
în cabinete de asistență psihopedagogică - 49
Profesor logoped în cabinete
logopedice - 5
Director CJRAE - 1
Coordonator CJAP - 1
Secretar - 1
Administrator Financiar - 0.5
Asistent Social - 0.5
Medic - 1
Documentarist - 0.5
Îngrijitor - 0.5